Administrarea deşeurilor

Administrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor sunt impuse de Legea 2011 din 2011. Reglementarea pentru administrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor este realizată de legislaţia în domeniu. Toate firmele sunt obligate, dacă din activitatea lor rezultă deşeuri, să gestioneze aceste probleme. Administrarea deşeurilor este obligaţia firmelor în relația cu autorităţile. În mod similar, raportarea ambalajelor este inclusă în această obligaţie.

Modalitatea de administrare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje este reglementată, în legislaţia autohtonă, de Legea 249 din 2015 şi alte acte normative. Colectarea efectivă a deşeurilor trebuie organizată pe anumite fluxuri, ca de exemplu: hârtie-carton, menajer, plastic, sticlă, metal, lemn, baterii şi acumulatori, echipamente electrice şi electronice etc.

Administrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor

Administrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor se poate face fie individual, prin colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau deținători de deșeuri, fie prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de Ministerul Mediului. Printr-un operator economic autorizat pentru probleme de mediu firma se „descarcă” de problema reprezentată de administrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor. Practic, entităţile trebuie să îşi administreze deşeurile generate prin predarea acestora către colectori specializaţi. În ceea ce priveşte obiectivele de valorificare/reciclare a deşeurilor provenite din produse proprii, acestea se exprimă procentual. Valorificarea şi reciclarea deşeurilor se raportează la cantităţile introduse pe piaţă, prin fabricaţie, import sau transfer intracomunitar.

Atât operaţiunile de colectare, cât şi cele de valorificare a deşeurilor, se pot executa prin intermediul operatorilor economici autorizaţi în vederea derulării acestor operaţiuni, care prestează acest serviciu, în baza unui contract, în numele producătorului. Ceea ce vă oferim şi noi, prin intermediul acestui website.

Administrarea deşeurilor

Administrarea deşeurilor proprii

Administrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor includ cel puţin trei operaţii distincte. Pe care le poate gestiona firma sau pe care le poate transfera ca responsabilitate unui terţ, în relaţia cu atorităţile de mediu. În cazul pe care îl propunem, transferul responsabilităţilor se poate face către firma noastră. Firma specializază în gestionarea problemelor de mediu preluând în totalitate obligaţiile firmei care generează deşeurile. Ce presupune admnistrarea deşeurilor:

  • Logistica internă de administrare. Loggistică ce trebuie să asigure colectarea separată, organizarea platformei de stocare temporară. Logistica include şi transportul şi depozitarea în containerele de predare către colectorii de deşeuri.
  • Managementul contractelor cu prestatorii specializaţi. Acest management include contractul în sine, monitorizarea validităţii autorizărilor prestatorului, plasarea comenzilor de ridicare a deşeurilor. Curinde şi monitorizarea performanţei în prestarea serviciului contractat, decontările aferente cantităţilor predate.
  • Administrarea datelor este o altă operaţiune importantă. Ce include documentarea corespunzătoare a predării-primirii, arhivarea informaţiilor primare în evidenţele de lucru. Această administrare presupune şi consolidarea raportărilor lunare şi anuale, depunerea raportărilor cantitative la autorităţile de mediu.

Controalele de mediu

Problema reciclării ambalajelor este una îngrijorătoare la nivel naţional. România riscă să rateze ţintele asumate în faţa Comisiei Europene şi, pe cale de consecinţă, există posibilitatea ca instituţia europeană să lanseze o procedură de infringement pentru ţara noastră. Această procedură este declanşată împotriva statelor ce nu respectă obligaţiile impuse la nivel comunitar. ceea ce a condus la controale intensificate ale autorităţilor pentru depistarea problemelor de mediu.

În primele 10 luni ale anului 2017, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) au efectuat un număr de 33.999 de acţiuni de control la nivel naţional. Au fost aplicate amenzi în valoare de circa 33,81 milioane de lei. Aceste informaţii fac parte din Raportul de activitate al instituţiei.

În aceeaşi perioadă a anului 2017, Garda de Mediu a dispus aplicarea a 1.087 de avertismente, 197 de acţiuni privind sistarea activităţii, 22 de propuneri se suspendare a acordurilor sau autorizaţiilor de mediu dar şi 43 de sesizări penale.

raportarea ambalajelor

Ce cuprinde controlul de mediu

Controlul de mediu este operaţiune efectuată periodic de comisarii Gărzii de Mediu. Aşa cum am prezentat mai sus, aceştia pot aplica avertismente, pot sista anumite activităţi ale firmei sau pot propune suspendarea autorizaţiilor de mediu. Dar pot face şi sesizări penale. Una dintre întrebări atunci când este vorba de contrul de mediu este: ce se controlează. În principal este vorba de controlul de mediu pentru administrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor. Din experienţa clienţilor noştri vă putem spune ce documente se cer la controlul de mediu, documente solicitate şi verificate:

– certificat constatator;
– certificat de înregistrare;
– act deținere spaţiu + contracte furnizare utilități;
– modul de colectare al deșeurilor (daca se face colectare selectiva pe tipuri şi pe coduri de deșeuri, dacă au fost codificate corect deșeurile, daca în europubelele cu un anume cod de deșeu sunt şi deșeuri ce nu se încadrează pe codul respectiv, amenajarea spațiului de stocare temporară);
– contracte încheiate cu operatori autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor (au fost solicitate contracte care sa specifice clar codurile de deșeuri pentru toate tipurile de deșeuri generate din activitate);
– documente justificative privind predarea deșeurilor rezultate din activitatea societății ( trebuie să păstrați toate documentele pe care vi le dau operatorii de salubritate la ridicarea deșeurilor, iar daca nu vi le dau neapărat sa le solicitați);
– evidenta gestiunii deseurilor pe ultimii doi ani, evidenţă completată la zi;
– dovada raportării către Agenţia de Protecția Mediului a datelor privind evidenta deșeurilor;
– act de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului;

Ofertă administrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor

Toate aceste controale pot fi trecute cu bine dacă încheiaţi un contract cu o firmă specializată în probleme de mediu, în cdministrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor. Vă stăm la dispoziţie cu informaţii. Folosiţi formularul de contact pentru a solicita o ofertă pentru administrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor. Vă vom oferi cea mai bună soluţie, adaptată nevoilor firmei dumneavoastră. Şi vom prelua totodată toate responsabilităţile privind administrarea deşeurilor şi raportarea ambalajelor.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

*

error: Continut protejat!