Evidenţa deşeurilor conform Legii 211/2011

Evidenţa deşeurilor este o obligaţie impusă de Legea 211/2011. Evidenţa deşeurilor nu este o opţiune, este o obligaţie pentru toate firmele. O adaptarea la legislaţia europeană ce impune evidenţa deşeurilor şi raportarea deşeurilor prin firme abilitate în acest sens. Toate deşeurile, indiferent de natura lor, trebuie gestionate conform dispoziţiilor de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor.

Conform Legii 211, producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor au obligația de a ține la zi o evidenţă a gestiunii deşeurilor. Evidenţa deşeurilor se ţine pentru fiecare tip de deşeu și se transmită agenției de protecția mediului de care aparține.

Evidenţa deşeurilor: transferul responsabilităţii

Apelând la o firmă specializată în evidenţa deşeurilor se face totodată şi un transfer de responsabilitate. Preactic, firma specializată în servicii de mediu preia responsabilitatea pentru asta se ocupă de toate obligaţiile legale. Face rapoartele la AFM şi ANPM, raportează ambalajele, întocmeşte rapoartele pentru deşeurile generate, gestionează relaţia cu garda de mediu. Practic, firma care este obligată să ţină evidenţa deşeurilor se descarcă de responsabilităţile legale către firma care preia aceste obligaţii.

Firma spre care se face transferul responsabilităţii se va ocupa de tot. Potrivit contractul încheiat, firma de gestionare a deşeurilor se ocupă de deşeurile generate, de stocarea provizorie, de tratarea şi transportul deşeurilor. Firma care preia responsabilităţile poate valorifica deşeurile şi poate elimina deşeurile. Evidenţa gestiunii deşeurilor se raportează anual, conform HG 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Toate aceste proceduri sunt conforme cu Legea 211 din 2011.

Prin externalizarea serviciilor de managementul și evidența gestiunii deșeurilor către o firmă specializată în servicii de mediu se asigură atât garanția respectării legislației de mediu în vigoare cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții.

Dacă doriţi să scăpaţi de grija pentru evidenţa deşeurilor folosiţi formularul de contact pentru a solicita cea mai bună soluţie.

Evidenţa ambalajelor

Deşeuri considerate de Legea 211

Potrivit legii care impune evidenţa deşeurilor, acestea sunt incluse într-o prevedere ce include toate substanţele sau obiectele cecare rezultă în urma unui proces de producție. Proces d eproducţie al cărui obiectiv principal nu este producerea acestuia și care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

  • Utilizarea ulterioară a substanței sau a obiectului este certă.
  • Substanța sau obiectul poate fi utilizat direct. Fără a fi supus unei alte prelucrări suplimentare celei prevăzute de practica industrială obișnuită.
  • Substanța sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui proces de producție.
  • Utilizarea ulterioară este legală. În sensul că substanța sau obiectul îndeplinește toate cerințele relevante referitoare la produs, la protecția mediului și protecția sănătății pentru utilizarea specifică. Şi nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătății populației.

Raportări evidenţa ambalajelor

Legislația din România obligă companiile publice sau private să depună raportări cu evidența ambalajelor introduse pe piața din România. Aceste raportări trebuie făcute atât pentru ambalajele generate din activitatea de producție, cât şi pentru cele din import. Legea 211 stabileşte că lipsa unui responsabil de mediu se sancţionează cu amendă de la de la 15.000 lei până la 30.000 lei. Tot Legea 211/2011 stabileşte că, pentru nerespectarea coelctării separate a deşeurilor din hârtie, metal, plastic și sticlă amenda este de la 20.000 lei până la 40.000 lei.

Tot sub incidenţa legii intră şi obligaţia de a nu degrada mediul, conform cu Legea 195/2005 privind protecția mediului. Nerespectarea prevederilor privind obligaţia de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei. Încalcarea obligaţiei de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației de mediu se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

În concluzie: trebuie raportate toate deşeurile, inclusiv ambalajele. Şi este necesar să aveţi o persoană avizată, specializată, calificată în cadrul firmei pentru aceste responsabilităţi. Evidenţa ambalajelor este la fel de importantă ca orice raportare de deşeuri.

Toate aceste reposnabilităţi, mai puţin colectarea separată, se pot transfera către o firmă specializată în servicii de mediu. Şi aici vă putem ajuta. Aţi ajuns pe site-ul potrivit. Nu trebuie decât să ne contactaţi pentru a vă degreva de toate responsabilităţile conform cu Legea 211 şi a legislaţiei în domeniu.

Evidenta Deseurilor Sanctiuni

Evidenţa deşeurilor: importanţa

Am încercat pe scurt să prezentăm atât prevederile Legii 211 din 2011 cât şi obligaţiile impuse de alte legi. Evidenţa deşeurilor este importantă pentru absolut orice firmă. Nu doar firmele care se ocupă de producţie ci şi firmele care produc orice fel de deşeu, fie el şi hârtie doar. Şi este important ca orice firmă să aibă o persoană angajată special pentru evidenţa deşeurilor. Care să ţină evidenţa, să întocmească rapoartele, să gestioneze relaţia cu autorităţile în domeniu şi cu garda de mediu. Prin autorităţi înţelegând în primul rând Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM). O autoritate aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului.

Prin transferul responsabilităţilor pentru evidenţa deşeurilor conform cu Legea 211, firma care preia aceste sarcini este răspunzătoare total de respectarea pentru dv. a legislaţiei în domeniu.

Legea 211 din 2011

Acordul de mediu

Acordul de mediu reprezintă un act administrativ ce este emis de către ANPM – Agenţia Naţională de Protecţia Mediului. Acordul trebuie gestionat înainte de începerea realizării unui proiect ce implică obligativitatea acestui acord. Prin intermediul acordului de mediu sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului ce trebuie respectate în cazul realizării proiectului propus. Noi vă putem sprijini pentru obţinerea acordului de mediu şi vă putem rezolva această problemă.

Raportări către Agenţia Naţională de Protecţia Mediului

Aceste raportări sunt obligatorii potrivit legislaţiei în vigoare. Toate firmele au obligaţia de a ţine evidenţa deşeurilor generate. Toate companiile publice sau private au obligaţia de a ţine evidenţa deşeurilor generate şi de a depune raportul anual la Agenţiile de mediu (în scris). În funcţie de activitatea desfăşurată şi de condiţiile menţionate în actele de reglementare, operatorii economici sunt obligaţi să pregătească o serie de raportări lunare, semestriale sau anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului din raza căreia îşi desfăşoară activitatea.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) se află în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi are atribuţii privind implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional şi local, precum şi de raportare către Agenţia Europeană de Mediu.

Evidenţa deşeurilor este o obligaţie legală conform cu Legea 211 pe 2011 cu modificările şi completările în vigoare.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

*

error: Continut protejat!